Folkets Hus har valt att inte hyra ut lokalerna till Sverigedemokraternas arrangemang.


Har vi inte en skyldighet att hyra ut till exempelvis partier som sitter representerade i demokratiskt valda församlingar? Betyder detta att vi inte respekterar yttrandefriheten?

Svaret på båda dessa frågor är nej. Folkets Hus och Parkers mötesplatser ska främja mångfald, solidaritet och ett inkluderande synsätt. Det faktum att ett politiskt parti genom demokratiska val fått plats i demokratiska församlingar, gör inte automatiskt att deras politik främjar demokrati och rättvisa.

I Sverigedemokraternas partiprogram står följande att läsa:

”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.”

”Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.”

”Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in.”

Vår grundläggande idé bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Därför säger vi nej till grupper som står för det motsatta. Därför säger vi nej till att ens indirekt utgöra en hävstång som hjälper dessa grupper växa och motarbeta det vi står för. Vi försvarar yttrandefriheten, men också rätten att säga nej när våra kärnvärden riskerar att kränkas.

Styrelsen för Folkets Hus, Lilla Edet.