EXTRASTÄMMA 2020-10-24
Lilla Edet 2020-10-08

Härmed kallar styrelsen för Folkets Hus i Lilla Edet ek. för. till en extra föreningsstämma. Lördagen 24:e oktober kl 10.00-13.00 i Stora Salongen är samtliga andelsägare och medlemmar välkomna. Vi bjuder på fika under dagen!

Vänligen skicka in anmälan om deltagande på stämman till anton@folketshus.nu senast 2020-10-22 kl 10.00.
Handlingar för mötet skickas ut efter att anmälan är mottagen.
Ombud skall lämna in fullmakt senast 2020-10-23.

Varmt välkomna!


NAMNINSAMLING FÖR ATT RÄDDA FOLKETS HUS

Information om namninsamling

Folkets Hus i Lilla Edet har sedan 50-talet varit en central mötesplats i Lilla Edets Kommun tillika så en mycket viktig kultur- och nöjesaktör för medborgarna.

I våras tog kommunstyrelsen i Lilla Edets Kommun ett beslut om att inte ge Folkets Hus någon ny uppdragsersättning vilket betyder att föreningen inte kommer att få några mer pengar för att bedriva verksamhet från och med 2021-01-01.

Anledningen till detta beslut är att kommunen trot sig kunna göra en besparing på ca 500 tkr per år genom att ta över driften av lokalerna och sköta verksamheten i kommunal regi.
Efter noga kalkyleringar från Folkets Hus sida så har man kommit fram till att kommunen inte kan på något sätt bedriva verksamheten billigare eller mer kostnadseffektivt.

Folkets Hus-föreningen kommer att skicka in ett förslag till kommunen där man yrkar på att man bör teckna ett nytt avtal med Folkets Hus för att bibehålla den verksamhet som finns idag.

Utan Folkets Hus verksamhet så försvinner arrangemang och verksamheter så som:

-Ungdomsdiscon                              -Biografen
-After Works                                      -Danskvällar
-Föreläsningar                                   -Julbord 
-Pubkvällar                                        -Kulturkvällar  
-Trolleriföreställningar                       -Musikcafé  
-Barnteatrar                                      -Familjeföreställningar 
-Cafébio                                           -Nattklubbsevent
                         

…Och så vidare..

Vill du ha kvar dessa verksamheter i din kommun? Vill du ha ett levande centrum med ett kulturhus som är tillgängligt för alla? Vill du ha ett brett urval av kultur- och nöjesaktiviteter för olika åldrar? Då tycker vi att du skall skriva under vår 
namninsamling för att bevara Folkets Hus 
verksamhet!


Skriv under namnlistan för att visa ditt stöd till Folkets Hus!
KLICKA HÄR FÖR ATT SKRIVA UNDER eller skanna QR-koden.


Hälsningar

Styrelsen för Folkets Hus i Lilla Edet ek. för.

.