VACCINATIONER PÅ FOLKETS HUS

Just nu pågår det vaccinationer på Kulturhuset Eden i Lilla Edet.
Vänligen notera att Folkets Hus inte kan svara på några frågor kring vaccinationerna!


Vi hänvisar istället till den lokala vårdcentralen MedPro med följande kontaktuppgifter:

Mail: len@medpro.eu
Tel: 0520-48 88 00
Webb: www.medpro.se