Att vara medlem i Folkets Hus
Vad är en ekonomisk förening?