GDPR

Folkets Hus i Lilla Edet hanterar flera olika typer utav personuppgifter. 
Vi rättar oss helt efter GDPR och hanterar alla uppgifter med stor varsamhet.


Om vi har lagrat några uppgifter om er som ni önskar att vi raderar är ni välkomna att höra av er.Kameraövervakning
Från och med 2019-02-25 är Folkets Hus lokaler utrustade med övervakningskameror i syfte med att stärka de anställdas arbetsmiljö och alla besökares trygghet. 

Övervakningsmaterial som lagrats sparas i 60 dagar, därefter raderas de ur systemet automatiskt såvida materialet inte används i en pågående utredning.

Folkets Hus ek. för. äger rätten att överlämna övervakningsmaterial till rättsväsendet vid en eventuell utredning.

Mer om övervakningshantering finns i vår övervakningspolicy som kan begäras ut från ordförande eller verksamhetschefen.

Om du som besökare har frågor kring hantering av övervakningen är ni välkomna att kontakta oss på 0520-65 70 00.

Anser du som besökare att vi hanterar uppgifter och material på ett felaktigt sätt kan man kontakta Datainspektionen.