Historia
Folkets Hus i Lilla Edet ekonomisk förening startades år 1906 och är en av Sveriges äldsta föreningar. Huset byggdes och stod klart år 1952. Under början och mitten på 1900-talet drev man även Folkets Park som var en Västsveriges populäraste folkparker. Tyvärr revs denna någon gång på 80-talet.
Folkets Hus fick sig en totalrenovering mellan åren 2009 och 2010 som blev till en toppmoderna biograf- & konferensanläggning.

År 2010 köpte det kommunala bostadsbolaget AB EdetHus (dåtidens Leifab) hela Folkets Hus-fastigheten som föreningen i dagsläget hyr.

År 2014 beslutade föreningen att lägga ner sin lunchverksamhet efter flera år av dålig lönsamhet.
Istället arrenderade man ut restaurangen. I samband med detta flyttade Lilla Edets Musikskola in i Folkets Hus lokaler och har sedan dess varit hyresgäster hos föreningen.

År 2015 valde man att säga upp kontraktet med dåvarande hyresgäst och 2016 byggde man om restaurangen till ett bibliotek som kommunen idag driver.