Styrelsen

Folkets Hus i Lilla Edet är en ekonomisk förening där styrelsen består utav:


Linus WesterlundOrdförande
Jim MarklundVice ordförande
Johnny SchönemannKassör
David Enlund
Peter Lodin
Gitte Jensen
Göran Sühl
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Niclas Vackenholt
Pelle Thiesen
Ersättare
Ersättare
Kerstin ÅkessonErsättare


Ellen Johansson                 Valberedningen (sammankallande)
Anita Andreasson               Valberedningen
Anita A Björk                       Valberedningen


Stig Hvid                              Revisor
Mats Eriksson                     Revisor
Anna Andersson                 Revisorsersättare
Vakant                                  Revisorsersättare


Styrelsen väljs årligen av årsstämman där samtliga medlemmar/andelsägare kallas till.
Kallelse till föreningsstämma sker via sociala medier, lokala anslag och mejl eller annat sätt som styrelsen anser vara nödvändigt.

I Folkets Hus Lilla Edets styrelse arbetar samtliga ledamöter & ersättare ideellt i verksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER
Ordförande:                linus@jlwtechsolutions.se                /              0738 542 696
Vice ordförande:        jim.marklund@icloud.com 
Kassör:                       johnny.schonemann@gmail.com

Valberedningen:         ellenjo@telia.com
Verksamhetschef:      anton@folketshus.nu                        /               0704 560 533

ÅRSSTÄMMA 2021